Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Ellekildeskolens loge 2019
Mobil menu

Praktiske oplysninger

Indmeldelse:

Sker ved henvendelse til skolens kontor.

Udmeldelse:

Sker ved henvendelse til skolens kontor. Udmeldelse skal ske med minimum en måneds varsel.

Betaling:

Betaling er bindende fra den 1. i en måned ved såvel indskrivning som udskrivning.

Ved restance kan kommunen udskrive barnet med 1 måneds varsel.

Skoleskift m.v.:

Ved skoleskift inden for kommunen, overflyttes barnet elektronisk til den nye SFO.

Forældre kan ikke, indenfor 3 på hinanden følgende måneder, melde et barn ud og ind af en SFO i Guldborgsund Kommune.

Ønsker man kun morgenpasning (kun for skolebørn) er betalingen reduceret.